hướng dẫn thanh toán

Khách hàng vui lòng chuyển tiền từ tài khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản với thông tin như sau:

Tên người hưởng:Công Ty TNHH Thương Mại Lendiz

Nội dung chuyển khoản:

Thanh toán cho số HĐ _________

Ví dụ: Thanh toán cho số HĐ B1234ABCD

Ngân hàng:ACB

Chi nhánh:TPHCM

Số tài khoản:3 097 097 8

Ngân hàng: Vietcombank

Chi Nhánh: Kỳ Đồng

Số tài khoản:0721 000 618 486